Spring naar content

Responsible gaming

Responsible gaming bij Pierre de Jonge Casino!

Iedere bezoeker is in principe zelf verantwoordelijk voor zijn of haar speelgedrag. Helaas is niet iedereen in staat die verantwoordelijkheid ook te dragen. Om met name deze laatste groep bezoekers te beschermen, heeft de wetgever een zorgplicht neergelegd bij alle houders van kansspelvergunningen.  Dus ook bij Pierre de Jonge Casino! Wij hebben in de afgelopen jaren een helder verslavingspreventiebeleid ontwikkeld ten aanzien, van toegangscontrole, registraties en interventies.

Alle medewerkers van Pierre de Jonge Casino hebben een opleiding gevolgd waarbij zij leren hoe dat zij verslavend gedrag kunnen signaleren. Medewerkers zullen, indien nodig, de betreffende bezoeker aanspreken en deze wijzen op de gevaren van kansspelen en de mogelijkheden van hulp.

Er bestaat de mogelijkheid om je tijdelijk vrijwillig te laten uitschrijven. Alle medewerkers binnen onze Pierre de Jonge Casino kunnen u hierover informeren. Pierre de Jonge Casino draagt zorg voor een effectieve registratie van de zorgplicht en kan jou vertellen hoe je je inschrijft in CRUKS (Centraal Register Uitschrijving Kansspel)

Toegangscontrole

De overheid heeft hier nieuwe regels voor gemaakt. Er geldt vanaf 4 oktober 2021 een nieuw landelijk toegangssysteem voor casino’s. Dit systeem heet CRUKS. Het is een afkorting van “Centraal Register Uitsluiting Kansspelen”. Het is een Landelijk systeem waar alle (tijdelijke) uitsluitingen van Nederlandse casino’s en casinowebsites worden opgeslagen. U kunt u inschrijven in CRUKS als u vindt dat u teveel speelt of even een time-out wilt.

Hoe werkt CRUKS en wat gebeurt er met mijn gegevens?

Iedere keer dat u een casino bezoekt, laat u uw ID-bewijs zien aan een casinomedewerker. Van uw BSN gegevens, naam & geboorte datum wordt een anonieme code gemaakt. Deze code wordt in het CRUKS-register gecheckt. Indien u niet bent ingeschreven, wordt u toegelaten.

Je legitimatie zal enkel en alleen worden gebruikt voor leeftijdscontrole, een geldig ID en voor een check met het CRUKS-register. Uw BSN gegevens worden DIRECT vernietigd na de controle in CRUKS. Uw gegevens zijn veilig en worden NIET gedeeld met anderen, zoals belastingdienst en overheidsinstanties.

Hoe kan ik me inschrijven in CRUKS?

Kijk op www.kansspelautoriteit.nl

Voor meer info inzake zorgplicht bij Pierre de Jonge Casino:  klik hier

Wij gebruiken cookies op onze website

Bevestig of u onze tracking cookies accepteert. U kunt de tracking ook weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar diensten van derden worden gestuurd. Lees er meer over in ons privacybeleid