Spring naar content

Pierre de Jonge Sr. Foundation

De Pierre de Jonge Foundation ondersteunt projecten die zich richten op hulpbehoevende ouderen, kinderen en gehandicapten in West-Brabant. Het gaat daarbij om zichtbare, herkenbare projecten. Uw bijdrage verdwijnt niet ‘op de grote hoop’. Met steun van de foundation is eerder bijvoorbeeld het rolstoel pad in het Mastbos gerealiseerd. Zorgboerderij Jan Baptist in Molenschot kreeg dankzij een bijdrage van de foundation een nieuwe, aangepaste werkbank.  Allemaal kleinschalige initiatieven, die het waard zijn gezien en gehonoreerd te worden. De Pierre de Jonge Sr. Foundation geeft geen geld, maar voorziet in noodzakelijke goederen.

Na het overlijden van de heer Pierre de Jonge Senior is door de familie De Jonge één van zijn idealen gefundeerd in een Stichting: ‘De Pierre de Jonge Senior Foundation’. Deze Stichting stelt zich ten doel  het – in de geest van Pierre de Jonge Sr. – ondersteunen van projecten die zich richten op ouderen, kinderen en gehandicapten. 

Peter van der Velden (63) is  sinds 13 december 2017 de voorzitter van de Pierre de Jonge Sr. Foundation. Van der Velden vindt het prettig dat hij deze ‘mooie functie’ mag bekleden in een stad die hem dierbaar is. “Het is niet heel tijdrovend en toch ben je in de gelegenheid iets te betekenen voor mensen die het nodig hebben. En dat in een tijd dat de inkomensverschillen er niet kleiner op worden. Ik ben blij dat wij met deze foundation dat beetje extra vreugde kunnen brengen.”

De Pierre de Jonge Sr. Foundation, opgericht op 7 mei 2004, ondersteunt projecten die zich richten op hulpbehoevende ouderen, kinderen en gehandicapten in West-Brabant. Tot eind 2019 zijn er meer dan 200 projecten gerealiseerd.  De foundation geeft geen geld, maar voorziet in noodzakelijke producten. Jaarlijks wordt er uitgebreid verslag gedaan van de projecten die we hebben ondersteund tijdens de traditionele Kerstborrel in  het Mastbosch Hotel. Vragen en verzoeken aan de Pierre de Jonge Sr. Foundation?  Check de website of mail naar: info@pierredejongesrfoundation.nl. Correspondentieadres: Pierre de Jonge Sr. Foundation, Generaal Maczekstraat 99, 4818 BV te Breda

Wij gebruiken cookies op onze website

Bevestig of u onze tracking cookies accepteert. U kunt de tracking ook weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar diensten van derden worden gestuurd. Lees er meer over in ons privacybeleid